قطعا شما گاهی به رام هایی در سیستم خودتان و یا اینترنت با فایل رام یا کامبینیشن با رام ها با پسوند های مشخصه شده برخورد کرده اید.

T211XXUANH5_T211OJVANH1_XSG

THR-T111XXUANJ2-20150416171306

COMBINATION_OXA_FA70_J330FNXXU1AQF6

که اگر در جدول پایین جست و جو کنید به این پی می برید

OXA XSG THR
فرانسه امارات ایران

بر اساس توضیحات جدول زیر با قابلیت جست و جو می توانید تشخیص دهید رام از چه منطقه ای است. توجه داشته باشید رام های منطقه AFG , THR , MID, PAK و در اندروید 5, KSA و در اندروید های پایین تر OJV دارای زبان شیرین پارسی در منو هستند. این آموزش برای اولین بار در سایت های ایرانی به اشتراک گذاشته شده است و استفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است.
لطفا کشور و یا منطقه رام انتخاب نمائید.


ادامه مطلب