فایل فلش تبلت با مشخصه برد A33- bm750_v3.1فایل فلش تبلت با مشخصه برد A33- bm750_v3.1

پردازنده A33

بدون مشکل دوربین

بدون مشکل تاچ

فایل تست شده و بدون مشکل

دانلود فایل